Wprowadzenie do obrotu i stosowanie produktów biobójczych Produkty biobójczeWprowadzenie do obrotu i stosowanie produktów biobójczych

Sprawozdawczyni: Christa Klass  Temat nieuregulowany na szczeblu europejskim. Trzeba uregulować.  Polowa poprawek z 1 czytania została przyjęta Np na temat odniesienia dyrektyw o  wodzie.  Wspólne stanowisko zawierało dużo sprzeczności. Wiele poprawek to poprawki  czysto techniczne. Ważne akty delegowane i wykonawcze – artykuł 8a jest bardzo  ważny.  Od 2017 roku wszystkie produkty biobójcze powinny być tak samo przyjmowane  wszędzie a nie tak jak chce KE, według inwencji konkretnych krajów. 2-stopniowa  procedura przyjmowania do rynku w 2020 roku.  Opłaty – potrzeba jasnych rozwiązań -jakie koszty ponoszą producenci za pozwolenie  wejścia na rynek, Potrzeba równości na rynku producenckim.  Szkolenie w sprawie stosowania produktów biobójczych. Ochrona zwierząt -potrzeba  dyskusji.  Dlaczego Rada zmieniła numeracje wszystkich artykułów -czytać, jako całkowity  pakiet.

Dan Jorgensen  Sprawozdanie jest znakomite. Wymiar badań na zwierzętach jest bardzo istotną  częścią tego sprawozdania.

Produkty biobójcze - pomoc w zwalczaniu szkodników

Produkty biobójcze – pomoc w zwalczaniu szkodników

  Ograniczać eksperymenty na zwierzętach. Akty  delegowane są nie do przyjęcia. Należy zmienić: wyłączenia krajowe-rynek powinien  być jednolity.

Corinne Lepage  Art 2,1 -trzeba się pochylić nad tym-hormony.  Substancje aktywne powrócić do stanowiska z pierwszego czytania.  Powinna być definicja nano – technologii. Świadomość społeczeństwa na temat  produktów autoryzowanych.

Komisja  Stanowisko Komisji o dyrektywie na temat produktów biobójczych jest kwestią  priorytetową.Z satysfakcją stwierdza się, że kompromis jest coraz bliżej. Należy  zwrócić uwagę na: akta delegowane i wykonawcze. Zasoby naturalne – trzeba zadbać  by tekst mógł być skutecznie implementowany. Nano – materiały -definicja pojawi się  za kilka tygodni.Ważne jest propagowanie zrównoważonego wykorzystania  produktów biobójczych. Los zwierząt bardzo ważny- ograniczyć do minimum  eksperymenty