Sprawozdawca: Sajjad Karim – wprowadzenie do obrotu i stosowanie produktów biobójczych produkty biobójczeNa liście produktów zatwierdzonych prze UE znajduje się obecnie tylko 40 produktów. KE składa tutaj wiele dobrych propozycji, np. sugestię stworzenia scentralizowanego zakładu zatwierdzeń. Ochrona środowiska musi mieć tutaj priorytetowe znaczenie. Rynek produktów biobójczych ma o wiele mniejszy rynek niż pestycydy, mimo iż te mogą mieć większy skutek negatywny na zdrowie ludzkie.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Legislacja ta istnieje już od 8 lat i musi zacząć działać skutecznie. Należy uprościć i wyjaśnić procedurę. Najważniejsza jednak będzie ochrona zdrowia i środowiska. Etykietowanie musi być jasne i dokładne, konsument musi być chroniony. Niektóre produkty mogą przechodzić procedurę scentralizowaną, ale ponieważ jest ich bardzo dużo to nie wszystkie produkty będą przechodzić ten proces, a jedynie te, które zwierają nowe substancje, lub produkty niskiego ryzyka. Struktura opłat mogłaby zostać zharmonizowana, wielkość opłat pozostanie jednak w gestii krajowych regulacji. Środki biobójcze powiązane są z różnymi sektorami przemysłowymi, w przeciwieństwie do np. pestycydów, które łączą się jedynie z rolnictwem. Pewna doza spójności byłaby ważna, ale nie całkowita. Należy wzmocnić wzajemne uznawanie, jednak państwa mogą się mu sprzeciwić. Kryteria wyjątku: substancje najbardziej niebezpieczne – wyjątki są tu niedopuszczalne. Nanocząsteczki – analiza ryzyka obejmuje wszystko i nanocząsteczki również.