Ch. KlaB -sprawozdawczyni – Wprowadzenie do obrotu i stosowanie produktów biobójczych cz.II produkty biobójczeC. Klass – państwa członkowskie muszą mieć możliwość decydowania o wprowadzeniu lub zablokowaniu niektórych produktów biobójczych. Należy uwrażliwić opinię publiczną na kwestię biocydów. Środki biobójcze są szeroko stosowane, ale są niebezpieczne. Należy więc rozważyć ich zalety i wady oraz doprowadzić do harmonizacji tej kwestii w UE. Kontrola produktów biobójczych jest bardzo droga.

D. Jorgensen – definicja substancji biobójczych jest bardzo niejednoznaczna. Mamy do czynienia z różnymi klasami produktów biobójczych. Okresy przejściowe na ich stosowanie powinny mieć rożną długość.

A. Parvanova w imieniu C. Lepage – dane statystyczne dotyczące substancji biobójczych powinny być dostępne i systematycznie aktualizowane. Musi istnieć świadomość tego, kiedy i w jakich sytuacjach należy korzystać z produktów biobójczych.

A.Weisgerber – od zeszłego roku istnieje porozumienie dotyczące nanomateriałów.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej – Komisja pracuje nad definicją nanometeriałów. Przedsiębiorcy patrzą na kwestie substancji biobójczych w różny sposób.

Termin składania poprawek 2 marca