Zmiana rozporządzenia (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku istosowania produktów biobójczych cz.I produkty biobójczeM.Groote – sprawozdawca: Temat produktów biobójczych znowu powraca, mimo iż w 2012 roku zostały przyjęte rozporządzenia dotyczące udostępniania tych produktów na rynku. W międzyczasie okazało się, że nastąpiły pewne zmiany. Należy nad tym rozporządzeniem ponownie popracować. Jak obecną sytuację zmienić i usprawnić działanie ECHA, ponieważ w praktyce jej funkcjonowanie jest zaburzone. Pozostało kilka problemów technicznych do rozwiązania w temacie stosowania produktów biobójczych. Parlament Europejski nie powinien przesuwać prac nad tym rozporządzeniem. Należy zwrócić uwagę na ważną kwestię, a mianowicie Parlament Europejski opowiedział się za tym, aby w przypadku produktów biobójczych, wyzbyć się takich substancji, które są wyjątkowo szkodliwe dla środowiska. Należy zagwarantować odpowiednie prawa, w kontekście stosowania tych substancji. Artykuł 1 tego rozporządzenia powinien wyraźnie podkreślać, iż niedozwolone substancje nie będą tolerowane.

C.Klass: To bardzo techniczny temat. Było wiele poprawek i to nie dziwne, że zostało jeszcze kilka spraw do rozwiązania. Przede wszystkim musimy zagwarantować, aby nie wprowadzano tzw. „tylnymi drzwiami” niektórych substancji.

Komisja: Wznowienie obrad Komisji ma przede wszystkim za zadanie skorygowanie błędów znajdujących się w tym rozporządzeniu. Należy zadbać o to, żeby poprawione rozporządzenie zostało zatwierdzone jak najszybciej. Nie powinno być żadnych przeszkód we wprowadzaniu na rynek produktów spryskiwanych (w tym przypadku artykuł 94).

Przedstawiciel ECHA: Rozporządzenie weszło w życie 1 września br. Wcześniej był krótki okres przygotowawczy, w trakcie którego udało się wspólnie z państwami członkowskimi wypracować i dodać pewne rozwiązania robocze. Obecnie wraz z państwami, dopracowywany jest system elektroniczny, który usprawni praktyczne działanie tych rozwiązań. Z wielką uwagą ECHA obserwuje obrady Komisji Środowiska, gdyż wiele poprawek ma bezpośredni wpływ na praktyczne aspekty rozporządzenia dotyczącego

środków biobójczych. Ważny jest aspekt budżetowy. Obecne brzmienie rozporządzenia, a szczególnie artykułu 78, jest bardzo rygorystyczne. Należy znaleźć równowagę między ECHA, a odpowiednimi agencjami oraz uelastycznić zapis artykułu 78, chociaż powszechnie wiadomo, że w tym przypadku należy prowadzić odrębną księgowość. Nie tworzy to zbędnych utrudnień we wdrażaniu rozporządzenia. Kolejną ważną kwestią jest egzekwowanie przepisów. ECHA odpowiada m.in. za biocydy. Biocydy odnoszą się

do jednego z tych rozporządzeń, które nie jest promowane w państwach członkowskich, czyli każdy kraj może interpretować ten zapis inaczej. Lepszym rozwiązaniem byłoby wygenerowanie jednolitego zapisu dla wszystkich państw członkowskich oraz stworzenie odpowiedniej podstawy prawnej.

C. Schlyter: Jeżeli główna wątpliwość odnośnie rozporządzenia polega na tym tylko, żeby usprawnić jego działanie, należy bardziej zwrócić uwagę na pewną harmonizację zapisów dla wszystkich państw członkowskich.

Produkty biobójcze - skuteczne zwalczanie szkodników

Produkty biobójcze – skuteczne zwalczanie szkodników

Ważną kwestią jest dostosowanie rozporządzenia dla wszystkich państw uczestniczących w procesie. Mimo, iż pewne aspekty przepisów zostaną zmienione, to wątpliwe jest, aby wszystko zostało zatwierdzone tak, jak proponowała Komisja.